tisdag 30 december 2008

kurdleila ali bli mördat i kurdistan

måndag 22 december 2008

varför barnen mår dålig? hur lever dina barnen?

varför barnen mår dålig? hur lever dina barnen?


idag är tisdag och det är julafton snart vi är på väg till år 2009, men jag ser varje massor av reklamer om barnrättigheter och varför barn mår dålig? utan resultat det bara gör detta reklamen för rykte och egen hätskhet också utan att göra något bättre för barnen. det finns massor olika hotet mot barn idag i samhället, och första hotet som är farlig idag det är droger och alkohol och missbrukare föräldrar.
en missbrukare styvfar och en missbrukare mamma kan aldrig bli en bra vän till sina barn de kan göra barnen sjuka och mår dåliga varje dag.
droger och pedofiler ett stort hot mot barnen i samhället, speciellt familj som knarkar är också stort hot mot barnen.
jag ska berätta lite kortfakta om det som det här under.
en stor del av det som finns hotet mot barnen i samhälle det är 1 droger
2 många föräldrar missbrukar med droger och alkohol och gör illa sina barnen 2 många föräldrar har skilt sig och mamma går träffar en ny man mannen blir inte så trevliga mot hennes barn och kvinnan håller tyst på grund av att hon är kär i den man som hon bor med skiter i barnen vad ska hända dem, också massor drogsäljare i samhälle alla kan se på sina ögon , men håller tyst vet att det är inte rolig för den som ska anmäla en drogsäljare.
barn blir aldrig mår bra hos missbrukare föräldrarna, därför att de bli misshandlas och massor kränkande saker barnen blir alltid mår dåliga när ser deras föräldrar missbrukar med droger.
jag tycker att alla kommunen borde skaffa ett specillt plats till de barnen som har dåliga föräldrar eller deras föräldrar missbrukar med droger eller alkohol för att barnen blir mår bättre.
när mamma eller pappa missbrukade barnen också lär sig och tar det som mamma och pappa gör eller en del av barnen tycker inte att sina mammorna skulle träffa en ny man när de skiljas sig därför att de kommer inte bli trivsam med den nya mannen i sin mammas liv.
en del av mannen som träffar nya kvinnor sexuellutnyttjas även barnen dotter det har jag hör många år här..
vi har en granne de har varje dag ombordskrig om ni tror inte då kom och fråga alla andra granne och hör vad de säger därför att det är droger som gör denna familjen för att bli så och bråkar varje dag med varandra var ligger brist som bara reklamera utan att göra något bättre för barnen i samhälle?
jag ska berätta mer, men jag vill mer information snart kommer massor fakta om det.
Och barnsrättigheter kräver att alla föräldrar som missbrukar ska övervakas också de som tung missbrukare ska ha en speciellt plats ska inte kunna komma visa sig i samhället och allmänhet därför att det är farlig att de som missbrukar med tunga droger skulle komma in i samhälle och myndigheterna ska fixa plats till missbrukarna utan samhället och utan städerna..
med vänliga hälsningar samuel 23-12-2008
---------------------------------------------------------
in english
why kids feel bad? how living your kids?

Today is Tuesday, and it is Christmas Eve soon we are going to the year 2009, but I see lots of spots each on child rights and why children feel bad? without results, only makes this advertising for its own reputation and rancor, but also to do something better for the children. there are lots of different threat to children today in society, and the first threat that is dangerous today there are drug and alcohol abusers and parents.
drugs and pedophiles a major threat to children in the community, especially the family who does drugs are also major threat to children.
children will never feel good with the abusers parents, because they get beaten and lots offensive things kids will always feel bad when seeing their parents abusing drugs.
addicted stepfather and an addict mother can never become a good friend of their children they can make kids sick and feel bad every day.
I will tell you a little bit short on the facts of this over.
a large part of what is the threat to children in society, it is 1 drugs
2 many parents abusing drugs and alcohol and make bad their children 2 many parents have divorced and the mother yesterday hit a new husband supervisor is not so nice to her children and the woman keeps quiet because she is in love with the man she live with the care the children what should happen to them, too many drug sellers in society can all see in their eyes, but keep quiet know it's not fun for the one to notify a drug seller.
I think that all the municipality should get a specillt place for the kids who have bad parents or their parents abusing drugs or alcohol to children will feel better.
when mom or dad abused children also learn and take what mom and dad are doing or some of the kids do not feel that their mothers would meet another man when they separated themselves because they will not be comfortable with the new man in her mother life.
part of the man who hits new women sexual exploitation even children's daughter is, I hear many years here ..
We have a neighbor they have every day on board the war if you do not then come and ask all the other neighbor and hear what they say because there are drugs that make this family to become so and fight every day with each other was the lack of just complain but to do something better for the children in society?
I will tell you more, but I want more information will soon be plenty facts about it.

And child rights requires that all parents who abuse should surveyed also those heavy users will have a special place will not be able to prove in the community and the general public because it is dangerous to those who abuse of hard drugs would enter the society and the authorities should fix the place for addicts but society and cities
Regards, Samuel 23-12-2008
---------------------------------------------------------------------------------------------

Dator & Internet Security News


Dator & Internet Security News

15 december 2008
Krom och Safari "bundna till de värsta lösenord manager"

Av Robert McMillan, IDG News Service

Googles Chrome och Apples Safari-webbläsare kan göra ett bättre jobb med att skydda lösenord, enligt en ny studie av webbläsare lösenord chefer.

"Safari och krom är i huvudsak knutna till de värsta lösenord manager byggt in en stor webbläsare, säger Robert Chapin, ordförande för Chapin Information Services, i sitt betänkande, som tittat på de typer av säkerhetskontroller webbläsare används för att se till att de var skicka användarnamn och lösenord för information till legitima webbplatser i stället för smarta hackare.

För två år sedan Chapin rapporterade en flitigt publicerade lösenord manager fel i Firefox webbläsare, nominellt kritiska av Mozilla-utvecklare. Bug användes attacker på MySpace.com webbplats som hade upprättat en falsk inloggningssida för att stjäla kontoinformation från användare i det sociala nätverk webbplats.

Firefox har nu gjort mycket för att förbättra sina lösenord chef, men alla dessa produkter är fortfarande långt ifrån perfekt, Chapin sagt. "Ska alla få 100 procent implicita förtroende för varje lösenord manager?" frågade han. "Inte alls".

Ett problem är att dagens lösenord chefer kan luras att lämna in olika lösenord till olika delar av samma webbplats. Det är vad hackare gjorde med MySpace attack, lägga upp en falsk lösenord form på en MySpace-sida. Eftersom både falska och verkliga inloggning former fanns på myspace.com domän, webbläsare som Firefox kan luras till att automatiskt skicka inloggningsinformation till bedragarna. Att fel har fastställts i Firefox nu, men Chrome och Safari är fortfarande utsatta för liknande attacker.

Ett annat problem är att webbläsare kommer att skicka lösenord avsedd för en domän, Google.com till exempel till en annan domän - säga Myspace.com - utan att varna användaren, sade han. Det beror på webbläsare beslutsfattare utgår från att den sida som frågar om lösenord bör vara tillförlitliga, även om den skickar lösenordet till en annan domän, sade han.

Chapin säger att han använder Opera lösenord chef för det gör ett bättre jobb med att låta honom spara lösenord för särskilda webbsidor. Han har publicerat ett online-test där användare kan testa säkerheten i sina lösenord chefer.

Robert Hansen, vd på webben säkerhetsrelaterade konsulttjänster SecTheory, sade att säkerheten samfundet har känt i många år nu att webbläsaren lösenord chefer är osäkra. Detta beror främst på att webbläsarna själva riskerar att utsättas för så många olika typer av angrepp. "De är inte en bra idé ur säkerhetspolitisk synvinkel när de integreras i webbläsaren, säger han via snabbmeddelanden. "Webbläsaren själv är inte att stoppa en stor del av utnyttjar att möjliggöra lösenord manager stöld. Utan de utnyttjar, lösenord manager Hacks skulle inte fungera."översättas av SAMUEL
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR på er alla fina läsare som brukar besöka min blogg

.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SAMUEL


http://www.kidzui.com/ en surf sida för barn säkerhet

fredag 19 december 2008

nya sparkrav sänk lönen och rädda jobbet

Nya sparkrav: Sänk lönen och rädda jobbet
mer information kommer sedan jag ska lägga upp vad jag tycker
de har sänkt a- kassa från 80% till 70% sjuk skrivning sänkt från 80% till 65% och livet blir trångare och trångare de sa ju ska sänka skatt, men det har inte hänt något alla betalar samma skatt som vanlig förut.

söndag 14 december 2008

idag är måndag har tid på amv


----------------------------------------------------------------


idag ´ska till arbetsförmedlingen har tid hos amv ska träffa två personer på amv en som heter kerstin och andra heter Rune vi ska diskutera om ett jobb till mig och min framtid.idag det är svårt att man få ett jobb med denna nya regeringen med denna nya regler som är hårt mot utländska folket.


mvh samuel 15-12-2008


---------------------------------------------------------------------------


då ska berätta en konstig sak.Jag har varit på arbetsförmedlingen och träffade två personer vi diskuterade om ett jobb, men ´hon har frågat vilket jobb kan och har erfarenhet om då jag har svarat det att jag kan om psykoanalytiker, journalistiken , ekonomi politik och datorer jag är bra på datorer också sen hon frågade mig vad jag gör på min fritids då svarade jag så jag bloggar och har blogger på 12 olika språket, hon väntade lite och sen sa tycker du är det bra att blogga?jag svarad ja det tycker jag, hon svarade så ja du tycker det är bra att du blogga, men andra tycker inte om att du skulle blogga vi har frihet här, men ..... hon sa inte mer. sen andra personer också sa att jag retar folk och politikerna annars du kan blogga vad som hellst, men inte reta mot någon av oss det sa hon.men jag tycker att man för inte censorera något skulle alltid avslöjas för att inte skulle hända mer det som har hänt för ut även jag kan beskriva mina fel det är bra och andra kan lära sig eller jag själv även kan lära mig och för ändra mig på bästa sätt om jag skulle skriva varje dag om mina saker och vad jag gör och det betyder du kan hålla tyst vi ryktar mot dig och folk tro på oss om du har webblogg så folk kan inte tro oss ska lägga upp lite som är viktigt för alla . mvh samuel
-----------------------------------------------------
det här handlar om en person som brukar snacka skit bakom i ryggen mot sin före tjej
Jag ska säga en sak, det är viktigt att man veta om, tro aldrig på rykte, jag menar personliga rykte, när någon skulle rykta mot en annan människa tro aldrig på sådana människor, om någon har kommit fram till dig och snackat skit bakom i ryggen mot en annan människa tro aldrig, i första hand om du kan gå och träffa den personen som andra snackade skit om, så där du kan veta om allt, att man får inte tro på rykte det är sjukt att man tro på sådana sjuka rykteDet är bara feghets människor som snacka skit mot en annan bakom i ryggen, den som brukar göra så och snacka skit mot en annan är inte en normal människa ni ska veta om det. De som brukar snacka bakom i ryggen mot en annan är sjuka ni måste veta om det. Att fördöma andraDetta handlar om min hälsa:När jag förminskar eller fördömer en annan människa,ett barn eller en växen, så skadar jag mig själv.Jag försvagas av att fördöma andra. Tappar själv lust ochhumör. Mår illa. Min immunkapacitet blir lägre.( Att det är så går att bevisa ända ner på de vita blodkropparnas nivå.)När jag har förminskande och fördömande tankar om en annanmänniska blir jag på olika sätt ofri. Jag får svårare att visa mighelt öppen mot den människa ( patienten, kunden, eleven....)Jag får svårare att härligt och varmt se den människan in i ögonen.Det bästa av mig lyser inte längre lika självklart mot den människa.Jag börjar undvika honom eller henne.En " distansering" börjar. Jag mår dåligt och jag får skuldkänslor. Jag känner innerst inne att jag är skild från det bästa i mig.Jag och den andra människan kommer aldrig " i dans med varandra". Jag säger inte att detta är lätt.Jag säger inte att jag själv klarar att leva utan att klandraoch skuldbelägga andra människor.Men vad jag säger är: Det har blivit sant för mig, att när jag fördömer andra människor så skadar och försvagar jag mig själv.Jag mår aldrig själv bra då.En människa som har föraktfulla tankar om en annan människa ärju inte lycklig. Det vet alla.Alla människor får negativa och fördömande tankar om andramänniskor är sjuka behöver träffa en psykolog man för att må bli bättre.Det får vi alla blir mot de som pekar på andra människa eller fördömer andramänniskor. Frågan är hur jag reflekterar över dessa mina tankar.Så om du hamnar i anklagelse och fördömanden mot en annan människa-Ta upp bilden ovan i huvudet:När man " pekar fingrar " och fördömer, anklagar och lägger utskuld, glömmer man lätt att tre fingrar pekar bakåt – mot en själv.
mhv SAMUEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Comhem avryter varje dag också telia avbryter varje dag nu ska berätta en sak och det är internet problem i område som jag bor det finns många beklagar comhem och telia därför att de brukar avryta varje dag från klockan :01 fram till klockan 08:30 nästa dag det gör varje dag igår kväll en vän till mig har ringt till mig och berättat att hennes bredband fungerar inte så gick jag till henne och tittat upp det var bredbands fel , men hon har sagt att det avbryter varje dag från klockan 00:00 fram till klockan 08:30 ibland återkommer klockan 11:30 det sa hon, hon är arbetslös och brukar surfa så länge och prata med sina släktingar i andra länder, men vi terror att det kan va kommunen som avbryter signalen som övervakar invånarnas internet då när de skulle gå och lägga sig så avbryter signalen för bättre kontroll hon har ringt igen och berättat att comhem har avbröt från klockan 00:00 fram till idag klockan 11:30 kom tillbaka .mvh samuel 16-12-2008
Hej på er alla trevliga människor som brukar besöka min blogg GOD JUL och gott nytt år på er alla ,.... hoppas att nästa år bli ett fint år och alla leva i fred utan terror och psykiskt tortyr.


mvh samuel..lördag 13 december 2008

här ni kan läsa hur de terroristerna hotade en tjej och tog pengarna

bandkrawanr.gif

ئه‌میش به‌لگه‌ له‌ سه‌ر ئه‌ۆ کۆری وا به‌ زۆر پاری له‌ ئه‌ۆ کچه‌ رۆژهه‌لاتی وه‌ر گرتۆبۆ
جا بۆ بی نینی ئه‌م به‌لگه‌ له‌ سه‌ر ئه‌م لینکی سه‌ره‌ۆه‌ کلیک بکه‌ن

criminal group from paltalk

Kurdistan nationalist kurdi neteweiy


موضوع اطلاعیه یک خانم کرد اهل شرق کردستان که در کانادا بر سر میبرد توسط یک باند تروریستی که در آلمان بر سر میبرند تهدید میشود که وابسته به اطلاعات رژیم ایران و عضو اتحادیه میهنی کردستان خود را معرفی نموده اند این باند تروریستی برای چندین خانم کرد سایت درست کرده اند و به آنها توهین نموده اند این هم یک نوع ترور شخصیتی محسوب میشود و جرم دارد که اسم یکی از این اشخاص به شرح ذیل میباشد.

موئید کریم.

اینها در این چت روم میایند اول یک موزیک خوب و قشنگ پخش میکنند بعدأ خانمها از آنها درخواست میکنند که این موزیک کجا هستش تا بتوانند پیاده کنند این تروریستها به خانمها میگویند این موزیک در هیچ جا وجود ندارد ما میتوانیم برای شما ارسال کنیم اما یک فایل جاسوسی برای این خانمها ارسال میکنند سپس وارد کامپیوتر شخصی این خانمها میشوند و بعدأ عکسهایشان را میدزدند کم کم از آنها درخواست میکنند که با هم در یک روم پریوات چت کنند سپس به آنها میگویند که شما خیلی خوشگل هستی میدانید که عکسهای قشنگی دارید سپس خانمها را مطلع میکنند که تمامی عکسهای که در کامپیوترشان بوده است در دست دارند خلاصه کم کم به هدفشان نزدیک میشوند البته این تفکر در اروپا و برای خانمهای اروپای به هیچ عنوان چیزی نیست و ترسی از این ندارند اما خانمهای که از ایران و عراق آمده اند برای این خانمها مسئله است خلاصه از این خانمها درخواست میکنند اگر خود را در جلو کامیرا لخت کنند و بدنشان نشان بدهند دیگر دست از سرشان بر میدارند هنگامی که خانمها این کار را کردند تهدید بیشتر میشود و بعد از گرفتن فیلم لخت از این خانمها زنان را تهدید میکنند یا باید پول بدهند تا تمامی فیلمها و عکسهایشان پاک کنند و یا دیگر راهی ندارند کشته میشوند.

خلاصه زنان را از این راه گول میزنند و کامپیوترشان را هک میکنند و از این خانمها پول میگیرند این باند بیشترشان در آلمان هستند در سوئد قدرت چنین کاری ندارند البته 3 نفر در سوئد هستند با شناسای کامل آنها به پلیس تحویل داده میشوند.

من مطئنم که گروه هی پشت این قضیه است و آنها را آموزش میدهد بر همین اساس از اف بی ای درخواست میکنیم بر این چت رومها کنترل داشته باشند.

the name of the kurdish terrorist man shalaw Karim, real name, which she sent money to moiid Karim telephone number 00492092756612 004915225129828 he lives in germany he threatened a woman and demanded her money if she would not pay the money she threatened to have her picture and could kill her he is admin in the this chat rum kurdistan nationalist kurdi neteweiy on paltalk where a criminal group is planning what would threaten and force women to pay money or death threaten women there on the chat page. agry asheq name on paltalk admin

این باند تروریستی شکی نیست که همان خود گفته اند درست است و با اطلاعات رژیم ایران علیه کردهای که از ایران برای حفظ جان به این کشورها پناه آورده اند جاسوسی و آنها را تهدید به قتل میکنند.

حال بدانیم این شخص کیست و اهل کجا میباشد.

اسم با 2 نام یکی موئید کریم و دوم شالاو کریم ساکن آلمان.

اهل کرکوک کرد کردستان جنوبی (عراق) که در پالتالک در یک روم آنجا آدمین است که نام این روم کردستان ناشیونالیست کوری نه ته وی اسم چت روم در پالتالک به شرح ذیل میباشد.

kurdistan nationalist kurdi neteweiy

زن داشته اما بخاطر بدرفتاریش با خانمش از هم جدا شده اند جندین بار خانمش را کتک کاری نموده است در آلمان آنهم جلو چشم مردم.

عضو اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جناب آقای جلال طالبانی به قول خود این فرد که گفته است عضو اتحادیه میهنی کردستان میباشد و همکاری با وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه کردهای آواره شرق کردستان و ایرانیان مخالف رژیم ایران.

این شخص به6 فقره جرم متهم میباشد.

1تهدید به قتل که در این کشورها خیلی ممنوع و جرمش سنگین است و باز تهدید کردن آن خانم که یعنی توسط وزارت اطلاعات ایران و با همکاری پیشمرگان اتحادیه میهنی کردستان خانواده این خانم را باز تهدید به قتل کرده است.

2مجبور کردن فرد با توصل به زور برای پرداختن پول و به شماره بانکی ایشان واریز کردن که این خانم را مجبور کرده است که 3000 دولار آمریکای را به ایشان به پردازد برای بازپس گرفتن عکسهای ایشان گه توسط این شخص توانسته بود با همکاری چند نفر وارد کامپیوتر شخصی این خانم بشوند و کامپیوترش را هک کنند اما هرگز عکسها را دریافت نکرد و روز بعد از روز تهدید جدی تر میشد بر ضد این خانم توسط این باند تروریستی در آلمان که کرد اهل کردستان عراق میباشند.

3 اذیت و آزار جنسی و وارد شدن به حریم شخصی افراد که جرم محسوب میشود.

4 اقرار کردن با همکاری با یک کشور بر ضد افراد مخالف رژیم ایران این هم یک اتهام بزرگ میباشد که این شخص در صورت اثبات اخراج میشود و درست کردن سایت برای زنانی که برای سرگرمی وارد آن چت روم میشوند و مجبور کردن چندین خانم که اگر پول به ایشان نه پردازند یا کشته میشوند ویا به قول ایشان آبرویشان میبرد.

5 نشان دادن اسلحه توسط وب کامیرا برای ترساندن آن خانم و تهدید به قتل کردن ایشان اگر با ایشان سکس چت نکند و یا به برای این مجرم پول روانه نکند.

6 اتهام جاسوسی برای ایران که خودش به آن اقرار نموده است و علنأ گفته است من عضو اتحادیه میهنی کردستانم و برای اطلاعات ایران کار میکنم این هم جرمش سنگین است و باز متهم کردن اتحادیه میهنی خودش برای این شخص بد است.

اگر با من سکس نکنید گشته میشی اگر خود را برای من جلو وبکام لخت نکنید من شما را در هر جای دنیا باشید میکشم عکس شما را دارم من پشتم گرم است اتحادیه میهنی کردستان و اطلاعات ایران پشت من هستند از هیچ چیزی نمی ترسم یا باید به من پول بدهید و یا شما کشته میشوید عکسهای شما را در دست دارم همه عکسها در کامپیوتر زاگروس برادرم هستند ما در آن جای که شما زندگی میکنید نفر داریم خیلی راحت شما را میکشیم و توسط پیشمرگان اتحادیه میهنی کردستان با یاری اطلاعات ایران دخترت در ایران میکشم و خانواده شما را تحت اذیت و آزار قرار میدهم خودت خوب میدانید که اتحادیه میهنی کردستان یعنی اطلاعات ایران این گفته ای موئید کریم(شالاو کریم) بوده هنگامیکه این خانم را تهدید نموده است اگر تسلیم خواسته من نشوید کشته میشوید یک گلوله بر سرت میزنم خوب به حرفهای من گوش فرا بدهید و این خانم دست به گریه میکند و ازش درخواست میکند که دست از سرش بردارد اما روز بروز بر تهدید خود می افزائید اما تا آن روزی که با من حرف زد که راهنمایش کردم کمی خوشحال شد و من هم راهنمای ایشان کردم که به پولیس خبر بدهد این یک تهدید جدی میباشد.

این خانم به یک چت روم میرود که اسمش پالتالک است به خاطر اینکه این خانم تنها بوده است بعضی اوقات برای سرگرمی به این چت روم میرود اما نمیداند که یک دسته بی وجدان که خود را کرد میدانند در پشت یک کامپیوتر نشسته اند منتظر این هستند که کسی را گول بزنند و یا بتوانند داخل کامپیوترش بشوند و عکسهایش به دزدند و بعدأ تهدیدش کنند اگر با آنها سکس نکند و یا به آنها پول ندهد ویی را به قتل میرسانند و رسمأ خود را عضو اتحادیه میهنی کردستان معرفی میکنند که این هم لکه ی سیاهی میباشد که به پیشانی اتحادیه میهنی کردستان چسپیده میشود که کسی خود را عضو این حزب معرفی کند و خانمهای کرد که از ترس جان به کشورهای اروپای پناه آورده اند حال در این کشورها تهدید کنند وهم در امان تروریستان نباشند .

حال در باره این باند تروریستی در پالتالک اینها یک باند مواد مخدر فروش هستند و توسط این چت روم که برای یکدیگر پیامها را رد و بدل میکنند مواد مخدر را خرید و فروش میکنند متأسفانه پالتالک که یک میدیای آزاد است امروز شده است جای تروریستان و مجرمان انترنتی در این چت روم برنامه ریزی میکنند که چطور بتوانند افرادی که خوب در باره قوانین این کشورها آگاهای ندارند تهدید کنند و با زور ازش پول به گیرند.

خلاصه بعد از 7 ماه کنترل بر این چت روم و شناسای آپی ادرسهای افراد مجرم و کنترل مستمر بر این چت روم برای من روشن شد که تمامی سایتهای که علیه زنان کرد درست شده است توسط افرادی درست شده است که در این چت روم چت میکنندو در این چت رومی که در زیر می آیئد جای است برای کار تروریستها و وابستگان وزارت اطلاعات رژیم ایران.

Kurdistan Nationalist kurdi neteweiy on paltalk.

دیشب با ایشان با همان خانمی که توسط تروریستها تهدید شده است حرف زدم گفت چندین شماره تلفن در کشورهای مختلف با من تماس گرفته اند از ترس نتوانسته ام جواب بدهم فکر میکنم موئید کریم شماره تلفن من را به کسانی دیگر داده است تا من را تهدید کنند که شکایتش نکنم و بترسم و از من سپاس گزاری نمود برای راهنمای که برای ایشان کردم تا با پلیس تماس بگیرد این تروریستی که یک خانم تهدید به قتل نموده است به این خانم گفته است او چی و فلان به کردهای شرق کردستان میکند با پول خانمهای کرد شرق کردستان زندگی میکند و این خانمها را گول میزند با آنها سکس چت میکند سپس فیلم و عکس از آنها میگیرد و به آنها نشان میدهد و سپس آنها را تهدید میکند یا باید پول بدهند و یا این فیلمها رار بر روی انترنت پخش میکند و برای خانواده اشان در ایران ارسال میکند و قول خودش با اطلاعات ایران کار میکند و مشکلی ندارد برای پیدا کردن آدرس خانواده افراد ایرانی.

این نامه متن انگلیسیش برای اف بی ای ارسال میشود برای کنترل بیشتر بر روی این چت رومها چونکه در این چت رومها باز آموزش تروریستی هم داده میشود.

این چیزی است که بعضی آن خانم برای من تعریف نموده است و بعضی هم تجربه خودم است که حالا 7 ماه توانستم اطلاعات کاملی در باره تروریستها در انترنت بدست بیاورم.

آژانس خبری کردستان 19/11/2008

Terror over the network against Kurdish women of Kurdish criminal group of guys named Moiid Karim.
He has disturb her several times sexual molestation and harassed her when he had contact with her.
Also, he threatened her life several times for more information, read the letter.
If you do not show up naked in front webbcam I will post your photos online, if you do not love me, I will send your pictures to all who know you.
I know you, I have the picture at you, I know people where you live and can send people to kill you, you are alone, who can know that we have done it, we have strong people's backs Kurdistan PUK party and the Iranian secret services ( itlaat) said it shalaw ali to the woman who has been threatened by the Kurdish terrorist group who is from germany.
And right now the woman feel bad and the giant rescue, she told me that she is mentally ill feeling after the threat co
uld not sleep all the time keeping an eye on the doors and windows maybe someone would come in and kill her, I have told her to go and told police she could get help she can also bring with them the evidence that paying money to the criminal group from germany.
Crimes that threaten people and terrorize women through the network more of them are Kurds from Iraqi Kurdistan.
A Kurdish woman has become the terrorist threat by Kurdish terrorists living in germany.
if you do not show you through webbcam or do not pay money I can send your pictures to your family in iran, I know, Iranian security police (itlaat) I can contact about getting your family's address and send all your pictures to your family, now you must know that I
am a member of the Kurdistan PUK party also we work with the Iranian secret itlaat we have control of all Iranian Kurds living in Europe and America.
Name shalaw Karim, real name, which she sent money to units moiid Karim telephone numbers 00,492,092,756,612 - 004,915,225,129,828.
He has made 4 different offenses.
1-Sexual harassment and sexualtrakasserin
g.
2 - illegal threats, etc.
3 - go into her private things to hack her computer and her images and her family photos that had entered their computer.
4 - forcing her to pay money, and she has paid more than 3000 Dólar to get back her photos, but she was also aldirg he has shown the arms via webcam and also the weapons threat.
criminal group in germany had a Kurdish woman in that they have threatened her to pay in 3000 Dólar to the criminal group.
the woman living in canada they have threatened her to death if she would not pay 3000 Dólar the criminal group in germany the guy who threatened Kurdish woman, named shalaw Karim (Karim moiid) from Iraqi Kurdistan live in germany he is admin for a chat section called (Kurdistan Nationalist kurdi neteweiy) www.paltalk.com his name
on paltalk agry asheq his real name is Moiid Karim.
There is a criminal group several of those living in germany usually go into a section called paltalk and download programt so you can chat with on this page so you can get a forum and talk to people.
to download paltalk program then got a name and password, then enter paltalk then click ethincs groups then click on the Kurdistan so, click on the Kurdistan naltionalist kurdi neteweiy which is the Kurdish side so we can discuss everything about a guy who calls himself derun_3 , who won this chat page, he lives in england.

So there's a guy who calls himself (agry asheq) his real name is (moiid Karim) has with other criminal grouper hacked a girl and went into her computer, then called her and threatened her if she would not pay money so can publish her photos online she became afraid and have paid more than 3000 Dólar to him, but then he called her and said, I am from Kurdistan PUK Party and the PUK party is behind my back there is a lodge that can and have the courage to talk to me I fuck with all the Kurds who are from (rojhelat) east Kurdistan Iranian Kurdistan since she has cried giant lot and said to notify him, but he has threatened her to have her picture and can go to her and kill her also have said to her that he knows people who work with the Iranian secret and can go and kill her if she would notify him, last night told me the woman by telephone.
Those who do so have trained as a terrorist they must be monitored by international police because there is terror threat
The man told the woman that he is a member of Jalal talabanis Party.
They are more and doing so against women who are alone and tend to go on this chat rooms to talk to someone
, only when they would talk and the krinminella group sends file to her and says it is music, but it is not music, and the is the spy program when she receives the file so they can go into her computer and her pictures since burglars looking after her phone number and call up her so then they threaten her and tell her that they have her photos and also tells how looks their images since it requires money if she would pay money so they can be confounded and not published her pictures if she would inform the police so they will kill her so she can see that she is alone and is afraid and pays money to the networks criminal group several of them live in germany.
we ask the European Commissioner for Refugees t
o do so properly monitor those seeking asylum in Europe especially the Kurds, who are from iraq also European special police and criminology and psychologists to check the so carefully seeking asylum so that the will to make the crime or want to threaten Women deport back and go and live in the Islamic countries which do not respect women to talk or have the freedom here disturb women by taking their pictures and then threaten women in the chat room called www.paltalk.com.
right now the police have control over whom to call and would threaten her if it would be via online or by
phone, we ask the police to go and check their computers as they tend to threaten women via the Internet and require women to pay the money the woman has paid more than 3,000 Dólar to moiid Karim and she got plenty of times six harassed by moiid Karim, who called themselves shalaw Karim, the six traction sera and threatening women via the Internet, I think he is not alone and there may be a network
I checked and checked his ip address, he lives in germany want to check again will publish his ip address and the city he lives in, we have also heard about the guy shalaw Karim (Kar
im moiid) Merchant drugs also should it true that some who was on the chat rooms that tell you about the shalaw Karim or Karim moiid.
This letter will be translated into four languagesswedish , German, French and English. As published on my blog.
Sincerely samu 2008-11-16

-------------------------------------------
in swedish

Kriminalitet folk som hotar kvinnor via nätet flera av dom är kurder från irakiska kurdistan.
http://www.clipfish.de/video/2425021/-ip-polizei/4 http://www.polise.se/ http://www.interpol.net/
Terror via nätet mot kurdiska kvinnor av kurdiska kriminella grupp en av killarna heter Moiid karim.
Han har ofredat henne flera gånger sexualofredande och trakasserade henne när han hade kontakt med henne.
Han har sagt till den kvinna att han jobbar med iranska säkerhets service, och sa också att kurdistan puk partiet samarbetar med iranska säkerhets service.
Också han livshotade henne flera gånger så för mer information läs brevet.Om du visa inte dig naken framför webbcam jag kommer att publicera dina bilder på nätet, om du gör inte sex med mig jag kommer att skicka dina bilder till alla som känner dig.Jag känner dig, jag har bild på dig , jag känner folk där som du bor och kan skicka folk för att döda dig du är ensam vem kan veta att vi har gjort det, vi har starka folk bakom ryggen kurdistan puk partiet och iranska säkerhetspolis (itlaat) det sade shalaw karim till den kvinna som blev hotat av kurdiska terrorist group som är från tyskland.Och just nu den kvinna mår dålig och jätte rädda, hon har berättat att hon är psykiskt mår dålig efter hotet kan inte sova hela tiden håller koll på dörrarna och fönster kanske någon skulle komma in och döda henne jag har sagt till henne för att gå och berätta för polisen hon kan få hjälp också hon kan ta med sig bevisen som betalade pengar till de kriminella gruppen som från tyskland.Kriminalitet folk som hotar och terrorisera kvinnor via nätet flera av dom är kurder från irakiska kurdistan.En kurdisk kvinna har blivit terror hotat av kurdiska kriminella som bor i tyskland. om du visa inte dig via webbcam eller inte betala pengar jag kan skicka dina bilder till din familj i iran jag känner iranska säkerhets polis (itlaat) jag kan kontakta de och få din familjens adress och skicka alla dina bilder till din familj, nu du måste veta att jag är medlem med kurdistans puk partiet också vi jobbar med iranska säkerhetspolis itlaat vi har kontroll över alla iranska kurder som bor i europa och amerika.namn shalaw karim , riktigt namn som hon skickade pengar till heter moiid karim telefon nummer 00492092756612 - 004915225129828 .
Han har gjort 4 olika brott.
1-Sexualofredande och sexualtrakassering.
2 - olaga hot mm
3- gå in i hennes privata saker genom att hacka hennes dator och ta hennes bilder och hennes familj bilder som hade in sin dator.
4- tvingade henne att betala pengar, och hon har betalt mer än 3000 dolar för att få tillbaka hennes bilder, men hon fick aldirg också han har visat vapen via webbkamera och det också vapen hot.
kriminella grupp i tyskland tvunget en kurdiska kvinna genom att de har hotat henne för att betala 3000 dolar till kriminella grupp.den kvinna bor i canada de har hotat henne till död om hon skulle inte betala 3000 dolar den kriminella grupp i tyskland, den kille som hotade kurdiska kvinna, heter shalaw karim(moiid karim) kommer från irakiska kurdistan bor i tyskland han är admin på en chatt sida som heter (kurdistan nationalist kurdi neteweiy )http://www.paltalk.com/ han heter på paltalk agry asheq hans riktigt namn är Moiid Karim.Det finns en kriminella group flera av de bor i tyskland brukar gå in på en sida som heter paltalk och laddar ner programt så man kan chatta där på denna sida så man kan fixa ett forum där och prata med folk.man laddar ner paltalk program sedan fixar ett namn och lösenord sedan kan gå in på paltalk så klickar på ethinc groups sedan klickar på kurdistan så, klickar på kurdistan naltionalist kurdi neteweiy där är kurdiska sidan så man kan diskutera om allt en kille som kallar sig derun_3 som fixade denna chatt sida han bor i england. Så det finns en kille som kallar sig (agry asheq) hans riktigt namn är (moiid karim) har med andra kriminella group hackat en tjejes dator och gick in i hennes dator sedan ringt till henne och hotade henne om hon skulle inte betala pengar så kan publicera hennes bilder på nätet hon blev rädd och har betalt mer än 3000 dolar till honom, men sedan han har ringt till henne och sa så jag är från kurdistan puk partiet och puk partiet står bakom min rygg det finns inge som kunna och våga att prata med mig jag knulla med alla kurder som är från (rojhelat) öster kurdistan den iranska kurdistan sedan hon har gråtit jätte mycket och sa ska anmäla honom, men han har hotat henne genom att har hennes bild och kan gå till henne och döda henne också har sagt till henne att han känner folk som jobbar med iranska säkerhetspolis och kan gå och döda henne om hon skulle anmäla honom, igår natt har berättat för mig den kvinna via telefon. De som brukar göra så har utbildat som terrorist de måste bli övervakas av internationela polisen därför att det är terror hot. Den kille sa till den kvinna att han är medlem med jalal talabanis partiet.De är flera och gör så mot kvinnor som är ensam och brukar gå på denna chatt sida för att prata med någon så först när de skulle prata och de kriminella group skickar fil till henne och säger det är musik, men det är inte musik och det är spion program när hon tar emot filen så de kan gå in i hennes dator och tjuvar hennes bilder sedan kollar efter hennes telefon nummer och ringer upp henne så sedan dom hotar henne och berättar för henne att de har hennes bilder och berättar också hur ser ut deras bilder sedan kräver pengar om hon skulle betala pengar så de kan bli tystna och publiceras inte hennes bilder om hon skulle meddela polisen så de kommer att döda henne så hon ser att hon är ensam och blir rädd och betalar pengar till de nät kriminella gruppen som flera av dom bor i tyskland.vi ber europiska kommission för flyktingar för att göra så noga kontrollera dem som söker asyl i europa speciellt kurderna som är från irak också europiska speciell polis och kriminologi och psykologerna kontrollera de så noga som söker asyl så de som kommer för att göra brott eller vill hota kvinnor utvisa direkt tillbak och ska gå och leva i det islamiska länderna som vill inte respektera kvinnor för att prata eller ha frihet de här ofreda kvinnor genom att ta deras bilder och sedan hotar kvinnor på chatt sidan som kallas http://www.paltalk.com/ .just nu polisen har kontroll över att vem ska ringa och skulle hota henne om det skulle via nätet eller via telefon vi ber polisen för att gå och kontrollera deras datorer de som brukar hota kvinnor via internet och kräver kvinnor för att betala pengar den kvinna har betalt mer än 3000 dolar till moiid karim och hon blev massor gånger sex trakasserat av moiid karim som kallade sig shalaw karim de sex trakssera och hotar kvinnor via internet jag tror att han är inte ensam och det kan vara en nätvärk.Jag har kollat och kontrollerat hans ip adress han bor i tyskland ska kolla igen kommer att publicera hans ip adress och stad som han bor i, vi har hört också om den kille shalaw karim (moiid karim) säljar knark också om det skulle sant som några var på chatt sidan som har berättat om shalaw karim eller moiid karim.Detta skrivelse kommer att översättas på fyra språket, tyska, franska , engelska Så publiceras på min blogg. Med vänliga hälsningar samu 2008-11-16.

torsdag 11 december 2008

samuelsnyheter

http://samuelku.blogg.se/

Hejsan det är första vecka bara tre veckor kvar till julafton, men det finns fyra kurdiska kvinnor som sitter i fängelse i iran under tortyr och plågsamma varje dag de har också barn hur skulle fira jul i fängelse och under tortyr..
jag har gjort några bilder med photoshop hoppas att ni rösta på och och skriva under ja till frihet och kvinnor rättigheter nej till kvinnor våldt och kvinnor misshandl.
det kommer mer skrivelse, men just nu är lite trött ska vila först sedan kommer att berätta mer
mvh samuel


hej på er alla jag har fixat denna blogg ny hoppas att kunna göra mycket och denna blogg kommer med tre olika språket, men mer kommer på svenska . denna blogg stöder dem som sitter i fänkelse i iran och vi skulle hjälpa och tvinga iranska regimen för att fria dom .
denna blogg kommer bli en bra blogg här handlar om politikerna, frihet, program och dator, det kommer mer information snart .
-----------------------------

Är din land respekterar din rätt som människor?


Är din länd respekterar din rätt som människor?


Matkulaianvl världen i december 10 / dec dagen för de mänskliga rättigheterna och med den sextionde årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Sextio år sedan att anta FN: s generalförsamling denna historiska dokument som antogs för första gången människors rätt till ett värdigt liv.

De flesta arabiska länderna hålla sig i framkanten i länder som är kraftigt kritiserad och regelbundet anklagad för att kränka de mänskliga rättigheterna.

Hur skulle du beskriva situationen för de mänskliga rättigheterna i landet?

Hur skulle du värdera effektiviteten i den arabiska människorättsorganisationer? Är berättigade eller till och med kunna hantera eventuella kränkningar?

Varför Vissa anklagar de organisationer som försvarar mänskliga rättigheter Kamenstei främja västerländska kulturen när övervaka kränkningar i arabiska länder?

Har fragmentering av vissa grupper för mänskliga rättigheter?

Har du försvara vad Trdah majoritet, medan det vägrar att försvara minoriteters rättigheter, vare sig religiösa eller etniska eller ens nationalitet?

samuel'
---------------------

Hittade ett svart hål i hjärtat av vår galax
En studie utförd av astronomer i Tyskland och en gigantisk svart hål i centrum av vår galax genom Tabbana.

De tyska forskarna skulle kunna bevaka 28 stjärnor flyttar genom vår galax Central European Southern Observatory Balceli.

Vikten av Vita hål fyra miljoner gånger vikten av solen, enligt en artikel i tidskriften astrofysik.

Det svarta hålet är en offensiv kraft av gravitationen kraft är inte upp med en lätt att kringgå dem.


Övervakning hjärtat av galaxen Observatory Balceli
Mot bakgrund av Dr Robert Massey av Royal Society of British astronomer, resultaten av denna studie tyder på att galaxerna är uppbyggda kring dessa svarta hål också består juvel ett sandkorn.

Han tillade trots den rådande uppfattningen som gör svarta hål skrämmande varelser, det kan vara bidragit till uppkomsten av galaxer.

Massey förklarade detta med att säga att dragningskraften, som äger den roll som svarta hål i takfot bekant material ", och om du har den nödvändiga fysiska intensitet, du har de rätta förutsättningarna att bli stjärnor.

Forskarna sade personalen vid Max Planck Institute for Space Studies Det stora hålet där efter 27 tusen ljusår från jorden, motsvarande 158 miljarder miljoner miles.

Professor Reinhardt sa Ginzl ordförande i den tyska vetenskapliga panel att det viktigaste resultatet av denna studie, som pågick i 16 år är att fastställa förekomsten av gigantiska svarta hål.


samuel.

-------------------------
Virus inriktad på användare av Facebook
Hot mot 120 miljoner användare av Facebook-användarna virus kan hackare tillgång till viktig information, t.ex. kreditkortsuppgifter.

Och spridning av viruset, som heter Kopfis via e-post. Den visar också Okan brev från en vän som heter "verkar roligt i denna nya video" eller "fruktansvärt visas i den nya registreringen."

När vi inser sambandet visar ett meddelande ringer din webbläsare för att visa "video med Sri Tom."

När webbläsaren försöker titta på video krävs för att hämta den senaste versionen av Adobe Flash Player.

När de sprids viruset till en dator.

Banker säger Jay - som arbetar Bsaemntek företag, som tillverkar Norton antivirus-e - att det fanns två sätt att smuggla in dem Kopfis kreditkortsuppgifter.

"Det är antingen förväntar affären skall fyllas i via Internet för att hålla information skriven av tangentbordet, eller smyga cookies (filer eller en del av elektroniska filer som skapats genom spridningen av Internet-tjänster), som fortfarande upprätthålls av datorn sedan min sista behandling på Internet ".

Det andra området Facebook webbplatser av detta slag är utsatta för den typen av piratkopiering.

Maispec webbplats har varit föremål för en sådan attack i augusti månad.

Facebook webbplats och avstått från att avslöja hur många som överlevt attacken, säger bara att ett litet antal offer.
samuel..
--------------------------------------------------------------------
nyheter om kurdistan.
Minst 55 dödades i en självmordsattack nära Kirkuk
Irakiska polisen meddelade att ett självmordsattentat på en restaurang i närheten av norra irakiska staden Kirkuk och dödade minst 55 människor och skadade dussintals skadade.

Den Sarhad kan en i Kirkuk, polisen tjänstemän sagt till Associated Press att antalet skadade minst 100 människor, de flesta av dem togs till de viktigaste Kirkuk sjukhus.

Associated Press citerade en kurdisk sade blast förekommit under ett möte med medlemmar av den patriotiska unionen i Kurdistan, det parti som leds av Iraks president Jalal Talabani, med en grupp ledare för arabiska stammar, var tänkt att träffa Talabani vid ett senare tillfälle att diskutera metoder för att minska spänningarna mellan De två sidorna.

Restaurangen, en restaurang som heter Abdullah, på väg mot Arbil, 4 km från Kirkuk, och frekventeras av tjänstemän från den kurdiska regionen i Irak.

Det fanns motstridiga rapporter om hur attacken, som nyhetsbyrå "AFP" tjänstemän och vittnen sade en person detonera sin explosivt bälte i mitten av restaurangen, men noterade en inrikesministeriet källa sa blast var en bilbomb.

Dessutom citerade "Frankrike Press" på Mahmoud Amin, som vid en ålder av 24 år, och fördes till sjukhus efter att ha blivit skjuten i Kirkuk blast, sa att han var trött med sin far och hans fru och barn i restaurangen när han hörde ljudet av en explosion ledde till massiva förstörelse av väggarna i restaurangen.

Mahmoud sa restaurangen var packad med familjer vid tidpunkten för olyckan, och han visste inte vad som hände med hans far och hans fru.

Den Rozkip Öger, som är 49 år och slog i handen och benet, sa hennes dotter, i åldrarna 4 år dog i olyckan, och hon visste inte vad som hänt med två av hennes barn.

De värsta attackerna i månader
I Kirkuk, den oljerika områden, i ett tillstånd av spänningar mellan olika raser att leva, bland annat araber, kurder och turkmenska.

Det syftar till att förena den kurdiska-run regionen Kurdistan, Kirkuk, med samtal för stadens befolkning på araber och turkmenska att stanna under kontroll av den centrala regeringen i Bagdad.

Attacken i Kirkuk, den dödligaste attacker i Irak sedan juni 2008, då 86 människor dödades i en lastbil bombningarna i Bagdad.

Det var en självmordsattack på en kurdisk politisk grupp i Kirkuk i juli 2008 och dödade minst 25 människor. Efter attentatet blev brända chef för den turkmenska partiet i staden.

Våldet har minskat i Irak de senaste månaderna, men de militanta fortfarande aktiv inom områden som norra staden Mosul, Irak.

----------------------

iranska spionage spelade stor roll för det som har hänt

426 dagar i Iran - Berättelsen om de fängslade svenska byggnadsarbetarna
Nya recensioner RSS

426 dagar i Iran - Berättelsen om de fängslade svenska byggnadsarbetarna


Jesper Bengtsson

Inbunden. Norstedts 2008-09.
ISBN: 9113018507 / 91-1-301850-7
EAN: 9789113018508

en bok som kallas 426 dagar i iran . hur iranska spion i falköping kunde hjälpa iranska säkerhetstjänsten för att kunna grepa de två svenskarna som åkte till iran för att lära iranska arbetare.
jag kan säga att det finns två eller tre personer som jobbar åt iranska säkerhets tjänst och bor i falköping i skövde det finns två för ut fanns tre person som vart afterlysta i iran aen hette ahmed kohne puoshi och jag plus två till som en har flyttat till borås. de grep de svenskarna för att kunna göra något mot oss som bor här i sverige det har hänt det.. de bli grep för att göra affär mot andra iranska flyktingar som bor i sverige det har hänt.Förlagets beskrivning

Stefan och Jari skulle resa till ön Qeshm i Persiska viken för att lära en grupp iranska byggjobbare att gjuta i hårdbetong. De såg fram mot uppdraget, som skulle ta två veckor. Ingen av dem hade varit i Iran förut. Ett kul jobb. Ett nytt land. De lämnade Sverige tidigt på morgonen den 12 februari 2006.
Det skulle ta fjorton månader innan de kom hem igen.

Redan första dagen, efter ett snabbt besök på byggarbetsplatsen, bestämde Stefan och Jari sig för att ta en promenad ned till stranden. De såg några delfiner som hoppade i vattnet och gick ut på piren för att ta lite bilder. När de vände tillbaka till hotellet möttes de av fyra militärer. Under de följande dagarna förhördes de flera gånger av säkerhetspolisen samtidigt som de jobbade med betonggolvet. Vid ett tillfälle varade förhöret i 13 timmar. Ibland tvingades de ha ögonbindel under förhören. Den 29 februari 2006 häktades de anklagade för spioneri och transportades till ett fängelse i Bandar Abbas, där de senare dömdes till tre års fängelse.

426 dagar i Iran är berättelsen om hur två byggjobbare från Falköping gör ett enkelt misstag och blir offer för en storpolitisk konflikt. Det handlar om känslan av att dras allt djupare ned i något man först vägrar förstå allvaret i. Det handlar om erfarenheten av att sitta mer än 14 månader i fängelse i ett land styrt av en av världens mest brutala regimer.

Men det är också bli en berättelse om det som hände på hemmaplan. I ett slag blev två familjer utan män och fäder. Stefan och hans fru Ann har två barn, två och sex år gamla när han försvann. Jaris sambo Helena var gravid i tredje månaden. Deras dotter Alexandra föddes när han satt i fängelse och hon var sju månader när han släpptes fri. Hur klarade Ann och Helena av att bli lämnade ensamma? Hur orkade de med trycket från pressen samtidigt som de arbetade tillsammans med UD och riksdagsmannen Urban Ahlin för att få sina män fria? Och hur förklarar man för sina barn att pappa dömts till fängelse i Iran?
Publicerad: 2008-11-07

Långsamt om byggjobbarna som anklagades för spioneri
Jesper Bengtsson.

 1. SAKPROSA
  Jesper Bengtsson.

  426 dagar i Iran
 2. Jesper Bengtsson
 3. Norstedts

 4. Blogga om artikeln
 5. Länka till artikeln från ditt blogginlägg - kopiera den här adressen:

 6. .
 7. http://ad.aftonbladet.se/RealMedia/ads/Creatives/default/empty.gif
 8. Visst är det något speciellt med diktaturer. Hos många journalister är det som om speldjävulen går igång bara på själva fenomenet. Utmaningen i att tränga bakom muren av desinformation, lura bort byråkrater och överrockar och hitta någon sorts verklighet bakom den gåtfulla fasaden verkar göra det totalitära samhället till något av ett journalistiskt drömobjekt. Ju stängdare desto bättre.
 9. Jesper Bengtsson är väl ingen Åsne Seierstad, men nog förstår jag att han lockades av den mystiska historien om de båda svenska byggnadsarbetarna som åkte fast i Iran och dömdes för spioneri. Bengtsson har tidigare skrivit ett par läsvärda böcker om Burma, har alltså diktaturvana och dessutom en känsla för att låta individuella öden spegla sig i politikens skeenden. Det mesta talar för att receptet borde funka även här.
 10. Tyvärr gör det inte det. Och skälet tror jag är lika enkelt som ohjälpligt: historien var inte lika intressant som den såg ut. Stefan Johansson och Jari Hjortmar från Falköping åkte till Iran i februari 2006 för att lära upp iranska arbetare i betonggjutning. De skulle vara borta ett par veckor, men efter några dagar stoppades de av polisen när de ovetandes varit inne på ett militärområde och tagit bilder. Det tog mer än ett år innan de kom hem.
 11. Medan fallet var aktuellt låg locket på i medierna, av hänsyn till den känsliga diplomatin i kulisserna. Nu redogör Jesper Bengtsson samvetsgrant men också, tycker jag, lite oengagerat för ett förlopp som varken saknar intressanta detaljer eller dramatiska höjdpunkter, men som för det mesta puttrar på i ett rätt avslaget och monotont tempo. Skildringarna av den långsamma tillvaron i fängelset varvas med pliktskyldigt inskjutna passager om Irans historia och politiska system. Tydligen fanns inte så mycket under locket ändå.
 12. Mot slutet av boken skriver Jesper Bengtsson lite om det här: hur boken blev en annan än han tänkte sig. Inget ont i det förstås, om det nu var så enkelt. Själv tror jag säkert att Johanssons och Hjortmars historia förtjänar att berättas - men kanske inte i det här formatet, eller den här formen. Bengtsson verkar dock ha haft för bråttom för att låta boken bli den bok den ville bli. Den hade också behövt tänkas, nämligen.
Dan Jönsson, kritiker i Dagens Nyheter
ni som kan läsa på persiska så klicka på den här länken som finns under har ni några frågor ring bara på 0763098005 samuel_ku32@yahoo.se

http://www.azhanskurd.blogfa.com/post-4022.aspx

کارگران گروگان گرفته شده


انتشار کتابی در ارتباط با دستگیری کارگران سوئدی توسط رژیم ایران به اتهام آخوند ساخته جاسوسی

Jesper Bengtsson در ارتباط با زندانی شدن ۴۲۶ روزه دو کارگر سوئدی در ایران کتابی می نویسد.

وی به داستان مرموز دو کارگر ساختمانی سوئدی که در ایران دستگیر و به جرم جاسوسی زندانی گردیدند،جذب شد. Stefan Johansson و Hari Hjortmar از ساکنین شهر Falköping ، در فوریه ۲۰۰۶ به ایران سفر نمودند. هدف از این سفر آموزش کارگران ایرانی در زمینه بتون ریزی بود. قرار بود که آنها فقط چند هفته ای در ایران باشند ولی پس از چند روز توسط نیروهای انتظامی رژیم ایران دستگیر شدند. در زمان دستگیری، آنها بدون اطلاع قبلی در منطقه ای نظامی مشغول عکسبرداری بودند.

این سفر چند هفته ای ، بیش از یک سال به طول انجامید. با اینکه این داستان، موضوع مورد بحث روز جامعه سوئد بود ولی با توجه به حساس بودن شرایط سیاسی مربوطه در پشت صحنه، در رسانه های سوئد، سرپوشی بر روی این موضوع گذاشته شد و سکوتی محض مدیا را در برگرفت.

لازم به توضیح است که این سکوت ناشی از رهنمودهای دولت و وزارت خارجه سوئد به ارباب جراید در این زمینه بود. مقامات مسئول حتی از پاسخ به سوالهای ابتدایی شهروندان سوئدی نیز خودداری می نمودند.

برای اطلاع بیشتر خوانندگان وبلاگ "چه خبر در ایران و سوئد؟"، مختصرا نگاهی به پیشینه این ماجرا که اکنون موضوع کتابی در سوئد شده است، می اندازیم.

شروع این ماجرا به فوریه سال ۲۰۰۶ بازمیگردد و این زمانی بود که روابط رژیم آخوندی با سه کشور بزرگ اتحادیه اروپا رو به سردی گرائید. دستگاه سیاست خارجی ملایان، برای خروج از انزوای رو به تصائدش به سمت کشورهای کوچکتر اروپایی از قبیل سوئد،متمایل شد. در طی دوران این چرخش، حجم مبادلات بازرگانی میان رژیم و سوئد افزایش چشمگیری پیدا نمود و ملایان به بزرگترین شریک تجاری سوئد در خاورمیانه مبدل گشتند. لازم به ذکر است که این تحولات، تماما در دوران زمامداری دولت سوسیال دمکرات و احزاب ائتلافی چپ و محیط زیست روی داد.

با بالا گرفتن اختلاف نظرها و تشدید تضاد میان انگلیس، فرانسه و آلمان بر سر پرونده پروژه اتمی رژیم، دولت سوئدُ با وجود داشتن روابط بازرگانی بسیار خوب و کسب سودهای نجومی غیر قابل تصور، بر سر دو راهی اتحادیه اروپا و رژیم آخوندی، به ناچار و بر خلاف میل باطنی، مجبور به فاصله گرفتن از رژیم ملایان شد. این در حالی بود که رژیم برای کسب حمایتهای سیاسی و خروج از ایزولاسیون بین المللی، امتیازات و باجهای اقتصادی ولخرجانه ای را از جیب مردم ستمدیده ایران، به جیب سوئدی ها ریخته بود.

ملایان که با ناباوری در تعادل قوا با دولت سوئد، خود را ضعیف و شکست خورده می دیدند و پس از اینکه تمامی راهها را به روی خود بسته دیدند، باز به حربه همیشگی شان که گروگانگیری برای تغییر در تعادل قوا است، رو آوردند. با دستگیری دو کارگر سوئدی به بهانه آخوند ساخته جاسوسی، ملایان این پیام را برای سوئدی ها فرستادند که این عمل صورت گرفته، انتقام گیری و مقابله به مثل به علت عهدشکنی و عدم اجرای موارد مورد توافق از جانب دولت سوئد است. قرار بر این نبود که دولت سوئد نمک را بخورد و نمکدان را بشکند و تا زمانی که دست از این سیاست جدیدتان دست بر ندارید، از آزادی این دو نیز خبری نخواهد شد.

بدنبال شکست سیاست مماشات اتحادیه اروپا در قبال پروژه اتمی رژیم و قاطع شدن نسبی سیاست های سه کشور بزرگ اروپا در این زمینه و همچنین دریافت چنین سیگنالهایی حتی از جانب سوئد، ملایان با این اقدام ضد انسانی، دولت سوئد و احزاب ائتلافی را مجبور به سکوت کردند و سیاست خارجی سوئد در مقابل رژیم، در تمامی طول این مدت بصورت راکد درآمد. در طی مدتی بسیار طولانی، هیچ مسئولی در سیاست خارجی سوئد، جرات وارد شدن به این معضل را نداشت و همگی سر خود را پایین آورده بودند به این امید که این موج فروکش نماید. ملایان نیز که شاهد چنین ضعفی شده بودند، با سوء استفاده از موقعیتی که ایجاد نموده بودند و برای پیشبرد خط و خطوطشان، هر از چند گاهی برگ دو زندانی را برای دستگاه سیاسی سوئد رو می کردند تا بحران را عمیق تر نمایند. اخبار و اظهاراتی مانند احتمال حکم قتل جاسوسان سوئدی، ۱۵ سال حبس، حکم ۱۰ ساله و الی آخر، همگی از شگردهای ملایان برای گرم نگهداشتن این بازی کثیف بود تا از این طریق بتوانند دولت سوئد را به ادامه سیاست شکست خورده مماشات وادار نمایند. ملایان نهایت تلاششان این بود که تهدیدات خود را علنا و با سر و صدا ابراز کنند تا ترس و وحشت بیشتری در دولت و سیستم سیاسی سوئد ایجاد نمایند در حالیکه طرف مقابل سعی در مخفی کاری و دادن اطلاعات به شکل قطره ای داشت. در این روش تمامی احزاب از راست تا چپ، از به اصطلاح " دشمنان تا عاشقان طبقه کارگر" همفکر و هم رای بودند. در این میان Urban Ahlin از اعضای حزب سوسیال دمکرات،سه بار به تهران سفر کرد. جالب اینکه این رسانه های رژیم بودند که این دیدارها را آنتنی کردند و با دروغگویی و آب و تاب دادن آن، یک پیروزی به حساب خود ثبت می کردند. در این دیدارها، ملایان خواسته ها و شروط خود را برای آزادی این دو کارگر عنوان نمودند.

Urban Ahlin در یک مصاحبه که با تلویزیون کانال ۸ سوئد انجام داد ضمن اشاره تلویحی به درخواست های رژیم آخوندی، گفت: رژیم ایران برای چانه زنی با سوئد، از حربه این دو زندانی استفاده می کند. وی در این مصاحبه ضمن عدم اشاره به شروط ملایان، آنها را ناپسند دانست.

دولت دست راستی سوئد که معضل دو زندانی را از دولت پیشین به ارث برد، امکان اجرای تمامی شرط و شروطهای رژیم را عملی نمی دانست لذا برای تخفیف گیریُ دست به اقداماتی سطحی و نمایشی زد. از جمله اینکه از طریق روزنامه Metro بخش بسیار کوچکی از شبکه جاسوسی رژیم، چند تن از جاسوسانش و یکی از رادیوهای محلی فارسی زبان در استکهلم را افشاء نمود. دولت سوئد بدین طریق به ملایان پیام رساند که در جریان تمامی فعالیتهای مخرب و اعضای مجموعه آن می باشد و اگر آنها از خواسته هایشان کوتاه نیایند، این روند را ادامه خواهد داد و ضربات بیشتری بر پیکر وزارت اطلاعات رژیم در سوئد، وارد خواهد نمود. برای اثبات این ادعا، رادیوی محلی افشاء شده را که مزدوری مسئولینش برای سفارت رژیم در سوئد، برای همگان آشکار بود، تعطیل نمود.

پس از این کش و قوس ها در این جدال، توافقات دو جانبه جدیدی میان دو طرف صورت گرفت که یکی از آنها اجرای این خواسته رژیم، مبنی بر برپایی شبکه ارتباطی پارلمان سوئد و ایران بود. برای اجرای این شرط، یکی دیگر از نمایندگان سوسیال دمکرات بنام Aleksander Gabelic که از قضا حوزه فعالیتش بهیچوجه سیاست خارجی نیست را وارد بازی کردند. وی با ارسال نامه الکترونیکی به تمامی نمایندگان مجلس سوئد، آنها را به دیدار با سفیر تروریست ملایان در محل پارلمان دعوت نمود. تظاهرات خشمگینانه ایرانیان آزاده روبروی مجلس سوئد و همزمان با ساعت اعلام شده این نشست و بایکوت گسترده و باورنکدنی نمایندگان شریف پارلمان، این پروژه را در همان ابتدای امر مرده زاد کرد و طراحانش را بی آبرو ساخت.

پس از شکست این طرح، رژیم، سفیر مفلوکش و سیاست بازان مماشاتگر سوئدی که برای بدست آوردن دل آخوندها، به این عمل مبادرت ورزیده بودند، به عینه دیدند که اجابت این شرط آخوندی نیز، راه به جایی نمی برد و داستان آزادی گروگانهای سوئدی، باز به بن بست کشیده شد.

پس از گروگانگیری تفنگداران انگلیسی و شکست مفتضحانه رژیم آخوندی و آزادسازی آنان به آن شکل خفت بار توسط کابینه پاسدار احمدی نژاد آنهم پیش از به پایان رسیدن اولتیماتوم ۴۸ ساعته تونی بلر و انزوای بیش از پیش رژیم در سطح بین المللی، آزاد سازی هر چه سریعتر این دو سوئدی با کنار گذاشتن عمده خواسته های اصلی ملایان، که در طول این مدت بر اجرای آن پافشاری غیر عرف دیپلماتیک نیز میکردند، تنها و تنها راه کار موجود برایشان در این ماجرا بود و ادعای آخوندی عفو این دو زندانی،نیز تلاشی در جهت پوشاندن شکست جدید نظام فاشیستی مذهبی حاکم بر میهنمان بود.

Urban Ahlin نیز در بازگشت به سوئد و در مصاحبه های مختلف بر این نکته که هیچگونه امتیازی در این آزادسازی به رژیم آخوندی اعطا نشده است، تاکید بسیار داشت ولی کمتر کسی بود که به گفته های وی کوچکترین اعتمادی داشته باشد. نشانه این دروغگویی هم سفر وزیر خارجه تروریست این رژیم به استکهلم پس از گذشتن چند روز از آزادی این دو کارگر سوئدی بود.

در هر صورت اشاره مختصر نویسنده این کتاب به واماندگی و سکوت غیر قابل توجیه دولت وقت سوئد، افشاگری مختصری از این اقدام ضد انسانی و زد و بندهای پشت پرده آن است.


----------------------------------------------------

Mumie kung av forntida KurdistanNedan är en video av en nyligen avslöjade mumie kung från 3000 år sedan i östra Kurdistan runt Sanandaj, (Sine); Filmen görs av lokala personer som använder mobiltelefoner som rusade till upptäckten webbplats. Den iranska tjänstemän har förnekade att som även omfattar fem andra gravar burried bredvid kungens lik och det finns ingen tvekan om att denna värdefulla historiska kvarleva är snart kommer att bli stulna och förintat som tusentals andra före, av ockupanterna av Kurdistan. han var yarstani därför att det finns en skrivelse vid hans grav det visar att han trodde på yary yarstani. jag ska lägga upp det skrivelse som jag har fått via email från iran på kurdiska och persiska.'

för mer information på persiska ni kan titta her på den länken som finns under
http://www.azhanskurd.blogfa.com/post-4007.aspx

Om vi lita på den nuvarande accepterade historieskrivningen av Kurdistan, då det är möjligt och säkert att säga att dessa reliker tillhör den antika Konungariket Ellipi som ligger precis där i dag är känt som "Kudistan provinsen" i Iran. Förekomsten av en fishlike plaque på bröstet av kungens kropp också bekräftar ett sådant antagande. Ellipi var nära knutna till elamiterna.
och han säger i en skrivelse som de hittade bredvid den kungen att han svärr på yahoramazda att bli en ren och god kung till folket han skriver på kurdiska hawramani den religiönen som kallas yarstani eller yary ahel al haq.
det finns mer graver bredvid honom, men iranskatjänsteman har stoppat att folk skulle gå i närheten för att filma igen ha
Etiketter: kurdisk historia
samuel_ku
جسد پادشاه ۳۰۰۰ ساله که در سنندج یافته شده است یکی از پادشاه هان یاریسانی بوده است این پادشاه یاری است بنابر نوشتهای که در تابوتش یافته شده است و دولت این نوشتها را برده است و به مردم باز پس نمیدهد.
itle="http://www.youtube.com/v/c9Czp0k3Pz8"

نوشتهای که در تابوت این پادشاه پیدا کرده اند به این شرح میباشد.

یا حق یاری

من یاره یارسانم

من دوست این مردمانم یار و پشتیبان این سرزمین بنام حق یاهورامزدا یاری بر این زبانم.

من برخواسته از این سرزمین یارستانم پادشاه این مردمانم.

تا زنده هستم حق یاری پیشتیبانم خورشید تابنده روحم کند شاد آئین یاری کند همیشه یاد.

که‌ ئاما دمای پاشامان تاج وه‌ سه‌ر نیاو سپاهه‌ش که‌ردگرد واتش من که‌ شای ئی هه‌فت کیشوه‌رم خاوه‌ن باخو به‌رسپاو یه‌فسه‌رم هه‌بۆ گردتان سه‌رتان نه‌ رام بۆ تا زینده‌گیتان هه‌مئ وه‌کام بۆ من یاره‌سانم ساحیبی حه‌قۆ ۆجدانم سویند ده‌خۆۆم سویند ده‌خۆۆم به‌ یاهۆرۆمه‌زدا ساحیبی حه‌ق ده‌رحه‌ق به‌ ناحه‌ق یاهۆرۆمزدا پشتۆپنام به‌ ئاواتی گه‌لم وه‌جی وه‌رانم.

من یاری یاره‌سانم پاشای گه‌لۆ وه‌لاته‌م.

تشکر از این خانم که این نوشته را برای من ارسال نموده استبنابر گزارش رسیده ازشرق کردستان جسد مومیایی شده پاشاه 3000 ساله که در سنندج پیدا شده است بر اساس آئین و رسوم یاری (یارسانی ) مومیایی شده است و این هم نشان میدهد که این پادشاه یارسانی بوده است و یکی از برجسته ترین پادشاه هان آن زمان یعنی زمان مادها بوده است.


بنابر این گزارش که نوشتهای بر روی نقره نوشته شده است اسم یاری یا یارسانی بر آن نوشته شده است که در آنجا پیکر پادشاه یافته شده است نوشتها نشان میدهد که این پادشاه یارسانی بوده است.

---------------------------------------

frihet för farzad kamangar den kurdiska lärare som iranska regim vill avrätta honom vi vill att amnesty international kräva iran för fria honom.

frihet för farzad kamangar den kurdiska lärare som iranska regim vill avrätta honom vi vill att amenesty international kräva iran för fria honom

frihet för farzad kamangar den kurdiska lärare som iranska regim vill avrätta honom vi vill att amnesty international kräva iran för fria honom
farzad kamangar sitter i en cel och väntar på att bli avrättas av det iranska religiösa diktatoren vi ber amnesty för att kräva iran för att fria alla fångarna som fängslade i iran.
farzad kamangar är en lärare han bara ville inte vara muslim därför att de grep honom och skulle avrätta honom vi hoppas att västvärlden angripa iran och ta bort det kriminella mollorna i iran.
samuel ku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
english
Freedom for Farzad Kamangar the Kurdish teachers Iranian regime wants to execute him, we want to Amnesty International demand for iran free him
Farzad Kamangar sitting in a cel and waiting to be executed by the Iranian religious dictates unclean we ask Amnesty to require iran to free all prisoners detained in iran.
Farzad Kamangar is a teacher, he just did not want to be a Muslim because they arrested him and would execute him, we hope that the western world to attack iran and remove the criminal religious in iran.
samuel kuIdag är 25 november mot våldt i hela världen det finns våld mot kvinnor på arbetsplats och i samhället.
i iranska fängelse det sitter många kvinnor varje dag under tortyr och plågsama i lördags den iranska religösa diktatoren har friat nagin shekh al islami som har suttit i en cel i 49 dagar under tortyr och plågsama hon var sjuk när de grep henne
och ännu en tjej som heter fatime pezho sitter och väntar till för att bli avrättas av det iranska religösa diktatoren.
islamiska virus har smittat mellan östen och islam är mot kvinnor och kvinnor har ingen rättighet i det islamíska lagen shariah lag som är mot mäniskliga rättigheter.
man kan säga att islamiska lag en kriminella lag.
mv samu


Idag fick samtal från arbetsförmedlingen och hade tid torsdagen den 27-11-2008, men de har 'ändrat tiden till imorgon den 2008-11-26 vi ska diskutera om framtiden och om ett jobb
ni alla vet att det är svårt att man få ett jobb idag i sverige med det svårigheten som alliansen fixade ått oss igenom arbetsmarknadspolitiker som finns idag i sverige.
svenska ekonomi har försämras på grund av det amatuera politikerna som har ingen aning hur skulle lösa detta problem eller kanske det moderaternas politiker som vill trycka ner
mer de som har utlandska bakgrund eller tvinga för att lämna sverige under moderaternas tiden har diskrimineringen dramtiskt ökat mer och mer ekonomi blir dåligare svårt att leva med det svårigheternas ekonomi
som finns idag att leva med.
flera av de som är medlem med moderaterna är främlingsfientlig och hatar utländska det har sett på mina ögonen när de hade val lokal i den stad som vi bor.
de planerar mot personer och skulle isloera folk som har utländska bakgrunden och sedan kan göra affär med personerna mot ekonomi till det ländet som har kommit i från.
de har ett program som heter hemliga personliga akt som själva fixa det och när en person skulle söka ett jobb så arbetsgivaren kontaktar arbetsförmedlingen och frågar om den person som skulle jobba hos den arbetsgivaren
och dom säger till arbetsgivaren ja han eller hon paasar inte att jobba hos er anställa en annan i stället det fick jag själv massor information om detta orättvisa som finns idag under alliansernas nya regeringen.
arbetsförmedlingen vill inte att hjälpa folk för att få ett jobb det är arbetsförmedlingen som bestämmer vem ska få jobb och vem ska inte få jobb idag den som vill jobba och de kan fixa ett jobb till så det är inte svårt för dem därför att
arbetsförmedlingen har kontroll över allt som gäller om jobbet och jobbsökanden.

just nu arbetsförmedlingen som bestämmer om den person som söker jobb skulle jobba eller inte om de vill så fixar ett jobb om dom vill inte att den person skulle få ett jobb om han skulle vara en professor eller vad som ska va får aldrig ett jobb om abretsförmedlingen skulle inte hjälpa den person även om han eller hon skulle fixa ett jobb dom kommer att stoppa detta jobb och tvingar den person för att lämna detta jobb.

Just nu diskrimineringen har ökat mer och mer igenom arbetsförmedlingen jo det är moderaternas politiker som samarbetar med sverigesdemokraterna mot oss som har utländskt bakgrunden.

Ja det är moderaternas politiker och man måste alltid noga här omkring sig också ska va samrta för att klara sig ser ni orättvisa skriva om för att folk kunna veta om det om ni kan inte fixa en blogg skicka via email till alla bloggaren så en del av dom kan publiceras för att alla kunna läsa om det.

Mvh samuel

så sedan efter när gick jag till arbetsförmedlingen hade tid med två personer en av de sa ska kontakta med en person som ska fixa ett jobb till dig så hon har ringt till mannen och han frågade om min nationalitet det var lite konstigt och hon sa han är kurd, men han födde juder det sa hon till den mannan som ringde ringde till sedan jag fick en tid till den 2008-12-15 klockan 13:15 på arbetsförmedlingen igen ska kolla vad ska bli och hur ska få ett jobb.
den 2008-11-26 klockan var 13:36 på eftermiddagen.
samuel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

din chef kan läsa dina privata e-post adress utan att du veta

Vartannat företag övervakar de anställda


Spector Pro 2008 Spector Pro 2008

Spector Pro

Världens mest sålda programvara för övervakning av datorer och internetaktivitet.

Spector Pro 2008 Spector Pro 2008

eBlaster

Det ENDA program som övervakar och skickar rapporter till din e-postadress.

Spector Pro 2008 Spector Pro 2008

Spector Mac

Vårt populära övervakningsprogram Nu även för Mac!

Spector Pro 2008 Spector Pro 2008

eBlaster Med Fjärrinstallation

Denna version kan installera eBlaster ÄVEN om du inte är på samma plats som datorn du vill övervaka!Spector Pro 2008 Spector Pro 2008

Spector CNE

Det mest använda programmet för små- och medelstora företag.

Spector Pro 2008 Spector Pro 2008

Spector 360

Vårt flaggskepp då det gäller att övervaka allt som händer i företagets datorerBloggat om artikeln

Visar inlägg från de 3 högst rankade bloggarna

Blogga om artikeln

Länka till artikeln från ditt blogginlägg - kopiera den här adressen:


För att komma med i listningen här behöver du också ha presenterat din blogg på Bloggportalen Läs mer här!

Aftonbladet.se ansvarar inte för det som står i bloggarna.

Tillbaka

Din chef kan läsa din e-post och se vilka hemsidor du besöker.

I alla fall om han eller hon använder ett spionprogram.

Varannan arbetsgivare kontrollerar de anställdas internetanvändning enligt en undersökning från Datainspektionen.

Varje dag övervakas tiotusentals, förmodligen betydligt fler, svenskar i hemlighet. Många arbetsgivare har full koll på vad deras anställda gör på Internet via särskilda spionprogram. Det visar en granskning gjord av Tv4Nyheterna.

Kontrollerar utan samtycke

Datainspektionen står bakom undersökningen som visar hur utbredd övervakningen är på landets företag och myndigheter. Bland 103 arbetsgivare svarar nästan hälften, 44 stycken, att de utför någon form av kontroll av de anställdas internetanvändning.

Av dem uppgav 19 att de även kontrollerar e-post. Majoriteten, 23 arbetsgivare, gör detta utan att informera de anställda.

"Får reda på allt"

Ett av spionprogrammen heter Spector och installeras på ungefär 30 sekunder i vilken dator som helst.

- Man känner sig som osynlige mannen som står bredvid en annan person som håller på med datorn, eftersom man får ju reda på i princip allt, säger Deniz Özen, vd för företaget Eurodex som säljer programmet i Sverige, till Tv4.

Övervakningen svårupptäckt

Med hjälp av programmet kan man ha koll på varje knapptryckning, läsa e-post och chattdiskussioner samt se vilka hemsidor personerna besöker. Risken att den som övervakas upptäcker detta är minimal enligt Eurodex.

- Programmet har tredubbla skydd. Dels är det osynligt, sedan har jag en tangentbordskombination och på det har jag sedan ett lösenord. Så det är till och med säkrare än ett bankomatkort, säger Deniz Özen.

Endast tillåtet vid misstanke

Enligt Datainspektionen får övervakning endast ske om arbetsgivaren kan hänvisa till en särskild anledning.

- Man får inte använda övervakningsverktyg som ett spaningsverktyg mot sitt företag, att övervaka samtliga anställda och ta del av e-postmeddelanden och väldigt privata saker. Det måste finnas en konkret misstanke, och det ska vara en misstanke om något mer allvarligt, säger Oskar Öhrström vid Datainspektionen till Tv4.

Även facket är kritisk till den utbredda övervakningen av arbetstagarna. Till Tv4Nyheterna säger Dan Holke, vid LO/TCO, att kontrollen visar på en väldigt stor misstro mot personalen. Görs det i smyg anser han att det är synnerligen oetiskt och omoraliskt.


----------------------------

idag är fredag den 2008-11-14 och idag yarsaniska folk firar khawankars fast

ئیمه‌ پیشا پیش عید خاۆنکاری و گه‌شت یارسانیله‌ عزیز تبریک عه‌رز کیمن ما پیشا پیش این عید فرخند خاونکاری به همیه یارسانیان عزیز تبریک میگویم عیدتان مبارک باد هر روز تان عید باد در اتحاد و همبستگی است که تمام مشکلها حل می شود . پیشاپیش عید خاونکاری را که نشانه همبستگی و همدلی بین مردم یارسان ( اهل حق )می باشد به خدمت تمام یاران عزیز تبریک عرض می کنم .
ساموئیل کو کرمانشاهی


عیدتان مبارک ایامتان پرکام تبریک عید خاونکاری عیدتان مبارک و ایام بر کام اول آخر یار
بنیامین مرمو:
تیکل بکرمی
هر چوار نیازمان تیکل بکرمی
و سوز اسرین دعاش بدرمی
پلامار و جم راسان بورمی
پادشام بوزو و کویره گرمی
دل حق نرم مو پری دل نرمی
شام وستن جای کوی حیا و شرمی
ورمیزو نه جم لاشه و سر ترمی

سلطان مرمو:
پولی هام دلی
بیدی بنیشمی پولی هام دلی
بیدی بشورمی آینه ذلی
نه جم حاصل مو گردین مشکلی آژانس خبری کردستان ۱۳/۱۱/۲۰۰۸<1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1"1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1"1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1"BR>1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&fs=1"
idag är fredag och yarsniska folket fast dag khawankar fast
/F3CUVa2U9do&hl=en"/Hl1DGTJ-EgE&hl=en"
/q459Kg3Tw1g&hl=en"/qeFRn2DTVIo&hl=en"
idag är yarsaniska folket högtid
hej det är tisdag idag igår vart hos en kompis och formaterat hans dator, men han hade fel på ljudkortet och jag ska träffa de igen imorgon ska kolla om man kunna laga det eller så man måste köpa ett nyt ljudkort i stället..
så det var om igår..
ska berätta om idag.
idag är tisdag och jag har skrivit lite på persiska och kurdiska så fick en video från iran via min email det var så hemskt polisen misshandlade en man på gaturna och någon filmade utan att polisen veta och så skickade till min email jag tackar den person som skickade video om det brutala misshandlen i iran.
den video ¨står på den sida som finns på två språket kurdiska och persiska ska skriva upp denna hemsida nu.
http://www.azhanskurd.blogfa.com/
så ni som vill se så bara klicka på den här länken som stor här.
------------------